شمارش معکوس...

49.gifسلام

میلاد عزیزم من همیشه وقتی یه پست می ذارم فکر می کنم شق القمر کردم  فوری میام بهت می گم ولی تو همیشه منو غافلگیر می کنی و مطالب خیلی قشنگی هم می ذاری منو مثل 09.gif09.gifهمیشه شرمنده می کنی

در مورد عکس باید خدمت دوستان عرض کنم که میلاد جان راست میگه خیلی خاطره داریم در 10.gifموردش و اینکه شانس اورد و به موقع آی دیش هک شد

09.gifباشه حتما تو ضیح می دم اتفاقا خودم هم قصد داشتم همین کارو کنم اما نه الان ۲۸خرداد

49.gifخیلی دوست دارم

/ 0 نظر / 17 بازدید