دلم برات تنگيده

پنجره خيالم را به سوي تو باز

كردم و آشيانه اي در قلبم ساختم كه نامش

را عشق گذاشتم.08.gifعشقي كه هرگز از خاطر

من نخواهد رفت و تا هستي و هستم با من

ماندگار است و ميماند.08.gif

عشق يعني من و تو08.gif

عشق يعني سبد پر از ترانه08.gif

عشق يعني رسيدن به وصال08.gif

عشق يعني راه بي انتهــــــا !08.gif

عشق يعني شروعي بي پايان !08.gif

16m2905.jpg


49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif...میلادم خودت میدونی چه قدر دوستت دارم49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم
دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم 08.gifمنتظر لحظه ای هستم که در کنارت
بنشینم سر رو شونه هایت بگذارم....از عشق تو.....از داشتن
تو...اشک شوق ریزم منتظر لحظه ی مقدس که تو را در آغوش
بگیرم بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم09.gif11.gif وبا تمام
وجود قلبم وعشقم را به تو هدیه کنم اری من تورا دوست دارم
وعاشقانه تو را می ستایم11.gif

49.gif11.gifبه قول خودت گوگولی مگولی دوست دارم10.gif09.gif49.gif11.gif

/ 0 نظر / 49 بازدید